Pomeranian Chocolate Tan

  • Giống chó: Pomeranian
  • Độ tuổi: 2 tháng 15 ngày
  • Màu sắc: Chocolate tan
  • Sức khỏe: Hoàn toàn bình thường tốt, đã sổ lãi và chích ngừa 1 mũi vacxin, tẩy giun đúng định kỳ.
Contact Me on Zalo