CÁC CHÍNH SÁCH POODLE STORE

 

1. Chính sách thanh toán 

2. Chính sách đổi hàng

3. Chính sách giao hàng và vận chuyển