• Giống chó: Poodle
  • Độ tuổi: 2 tháng 15 ngày
  • Màu sắc: Phantom
  • Nguồn gốc: Chó cha, mẹ được nhập khẩu thuần chủng từ Thái Lan, nhân giống và cho sinh sản tại Việt Nam.
  • Sức khỏe: Hoàn toàn bình thường tốt, đã sổ lãi và chích ngừa 1 mũi vacxin, tẩy giun đúng định kỳ.
  • Cam kết: chó sinh sản tại thành phố Hồ Chí Minh, nói không với chó nhập Hà Nội, Trung Quốc.
Danh mục: