• Giống chó: Corgi Pembroke
  • Màu sắc: Tricolor
  • Độ tuổi: 2 tháng 15 ngày
  • Vaccine: Đã chích ngừa mũi 1 ( 5 Bệnh )
  • Sổ Giun: Đã sổ giun 2 lần
Danh mục: